Odborné služby v oblasti:

 • Ochrany pred požiarmi
 • Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Distribúcií a predaja technických plynov a tlakových fliaš

Naše služby

 • Technik požiarnej ochrany
 • Špecialista požiarnej ochrany
 • Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a požiarnych uzáverov
 • Predaj hasiacej techniky
 • Realizácia protipožiarnych prestupov
 • Bezpečnostný technik
 • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
 • Plnenie technických plynov
 • Predaj tlakových fliaš a príslušenstva

Kontakt

Scroll to Top