Požiarna ochrana

V ponuke máme široký výber hasiacej techniky. Ponúkame hasiace prístroje etablované na slovenskom trhu, hadicové zariadenia (hadicové navijaky a hydranty), požiarne hadice, ventile a mnoho ďalších doplnkov a príslušenstva.

Vykonávame realizáciu protipožiarnych prestupov systémami Promat, Hilti.Tesnenie prestupu je požiarna konštrukcia, ktorej účelom je zabrániť šíreniu požiaru do iného požiarneho úseku v miestach, kde inštalácie prestupujú cez požiarne deliace konštrukcie. Sú to najmä káble, kovové a plastové rúry prestupujúce cez požiarne steny a stropy.

Zabezpečujeme komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi. Ak máte minimálne jedného zamestnanca, podľa zákona NRSR č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z. z. máte povinnosť zabezpečiť požiarnu prevenciu odborne spôsobilou osobou.

Poskytujeme našim zákazníkom riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb (požiarny projekt) pri  novostavbách, zmene účelu využitia priestoru alebo rekonštrukciách.

Vykonávame záručný a pozáručný servis hasiacich prístrojov. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z.z.

V ponuke máme široký výber hasiacej techniky. Ponúkame hasiace prístroje etablované na slovenskom trhu, hadicové zariadenia (hadicové navijaky a hydranty), požiarne hadice, ventile a mnoho ďalších doplnkov a príslušenstva.

Vykonávame realizáciu protipožiarnych prestupov systémami Promat, Hilti. Tesnenie prestupu je požiarna konštrukcia, ktorej účelom je zabrániť šíreniu požiaru do iného požiarneho úseku v miestach, kde inštalácie prestupujú cez požiarne deliace konštrukcie. Sú to najmä káble, kovové a plastové rúry prestupujúce cez požiarne steny a stropy.

Kontakt

Scroll to Top