Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zabezpečíme pre Vás a Vašich zamestnancov komplexné služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zabezpečíme pre Vás koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom koordinátora bezpečnosti.

Kontakt

Scroll to Top