Spoločnosť FireProtect s.r.o. sa zaoberá poskytovaním odborných činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a predajom a distribúciou technických plynov a tlakových fliaš.

Našou filozofiou je poskytovať zákazníkom komplexné služby – od návrhu riešenia, cez jeho realizáciu, až po následnú údržbu a servis. Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou a praxou v danom odbore, čo zabezpečuje potrebnú kvalitu nami poskytovaných služieb.

Našim krédom je:

„Náš zákazník, náš pán“

Vypočujeme zákazníka, poradíme, vyberieme optimálne riešenie a následne ho zrealizujeme.

Kontakt

Scroll to Top