Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a požiarnych uzáverov

Vykonávame záručný a pozáručný servis hasiacich prístrojov. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z.z.

Vykonávame kontroly hydrantov, v zmysle vyhlášky MVSR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, vrátane tlakových skúšok hadíc. Meranie hydrostatického a hydrodynamického tlaku vykonávame kvalitnými meracími zariadeniami.

Vykonávame kontrolu požiarnych uzáverov podľa vyhlášky MVSR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

Ako Vám pomôžeme s týmito povinnosťami?

Vykonáme kontroly, opravy a plnenie hasiacich prístrojov.

Vykonáme kontroly a opravy hadicových zariadení.

Vykonáme kontroly požiarnych vodovodov a vykonávanie tlakových skúšok hydrantových hadíc, ročné prehliadky, údržbu a opravy požiarnych uzáverov – požiarne dvere, požiarne okná.

Poskytujeme tiež:

  • Predaj a montáž hasiacich prístrojov, hadicových zariadení
  • Predaj príslušenstva a náhradných dielov požiarnych zariadení
  • Predaj a realizáciu bezpečnostného značenia

Kontakt

Scroll to Top