Plnenie technických plynov

Dodávame širokú škálu technických plynov v rozličných stavoch a v rozličnej čistote. Rozklad vzduchu je najdôležitejším výrobným procesom. Do nášho produktového portfólia však patria aj oxid uhličitý, hélium a horľavé plyny, ktoré pochádzajú z iných zdrojov ako priamo z rozkladu vzduchu.

Technické plyny majú svoje zastúpenie takmer o všetkých oblastiach hospodárstva. Na slovenskom trhu sa využívajú najmä v automobilovom, sklárskom a chemickom priemysle, nakoľko tieto odvetvia majú majoritné zastúpenie na našom trhu. Široké využitie majú technické plyny aj v stavebníctve, zdravotníctve, potravinárstve alebo pri ochrane životného prostredia.

Zabezpečujeme plnenie nasledovných plynov :

  • Kyslík
  • Dusík
  • Argón
  • Acetylén
  • Vodík
  • Oxid uhličitý
  • Zmesi týchto plynov ( argón + oxid uhličitý, dusík + oxid uhličitý, dusík + vodík ..)
  • Hélium
  • Uhľovodíkové plyny ( propán bután, propán)

Všetky plyny plníme do Vašich tlakových fliaš, bez nájmu. V prípade, ak nemáte vlastnú tlakovú fľašu, je možné si ju u nás zakúpiť alebo prenajať. Taktiež vykonáme aj periodické tlakové skúšky na tlakové fľaše.

Kontakt

Scroll to Top